Motverka Ensamhet Hos Äldre

År 2022 startade Adekvat Hemtjänst ett projekt för att motverka ensamhet hos äldre. Syftet med projektet är att motivera personer att uppsöka träffpunkter för seniorer. Syftar vidare att motivera personerna till rörelse utomhus, för att motverka stillasittande som ofta är en orsak till fallolyckor. Detta i sällskap av Adekvat Hemtjänsts medarbetare.

Genom regelbunden rörelse och socialisering kan vi arbeta mot både ensamhet och fallolyckor hos våra kunder. 

Projektet startades i huvudsak med anledning av att Adekvat i och med utförandet av hemtjänst sedan 2015, uppmärksammat att många äldre personer känner sig ensamma. Vidare uppmärksammat att målgruppen ofta motsätter sig till att på egen hand ta sig ut, samt uppsöka träffpunkter för att socialisera sig med andra.

Genom projektet vill vi skapa möjligheter för målgruppen att leva ett mer socialt liv som innefattar ökad aktivitet och rörelse. I förlängningen vill vi uppmuntra målgruppen att ta sig för sociala aktiviteter tillsammans med andra.