Demensteamet

År 2022 startade Adekvat Hemtjänst ett internt demensteam. Demensteamet består av en teamledare som är undersköterska samt fyra medarbetare, två undersköterskor samt två vårdbiträden. Teamet är specialutbildade inom demens och genomgår kontinuerligt vidareutbildningar samt föreläsningar. Teamet deltar också i regelbundna träffar med den lokala Demensföreningen för att utbyta erfarenheter.

Teamets uppgift är bland annat tidig upptäckt av demensliknande symptom. Demensteamet arbetar mycket kring bemötande av våra kunder samt arbetar aktivt med förtroendeskapande insatser. Även ett stort motivationsarbete gällande måltider och sociala aktiviteter.

Teamets medarbetare är också Adekvat Hemtjänsts spetskompetens inom området, vilket innebär att de utbildar övriga kollegor inom demens, följer med kollegor till kund då misstanke om en begynnande demens har upptäckts. Detta för att exempelvis kunna signalera till sjukvården om ev misstankar om en begynnande demenssjukdom.